W razie problemów prosimy o kontakt na adres admin@mlodylekarz.pl

Każdy produkt składa się z dostępu do dwóch części bazy:

1. Bazy pytań Stowarzyszenia Młody Lekarz, zawierającej autorskie pytania napisane przez wykładowców kursu przygotowującego do LEK "Zdaj LEK-ko". Wszystkie pytania opatrzono omówieniami.

2. Bazy pytań z LEP i LEK (2008-2018) zawierającej pytania z Lekarskich Egzaminów Państwowych w latach 2008-2012 oraz pytania nadesłane przez użytkowników portalu po Lekarskich Egzaminach Końcowych w 2013 - 2018 roku, wraz z omówieniem każdego pytania przygotowanym przez wykładowców kursu przygotowującego do LEK "Zdaj LEK-ko"

bioetyka i prawo medyczne, orzecznictwo lek., zdrowie publiczne - 14 dni

25,00 PLN


*

Baza składająca się z pytań z dziedziny bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego, zawierająca pytania autorskie przygotowane przez wykładowców Kursu Zdaj LEK-ko oraz pytania z LEP i LEK 2008-2017 wraz z autorskimi omówieniami.