W razie problemów prosimy o kontakt na adres admin@mlodylekarz.pl

Każdy produkt składa się z dostępu do dwóch części bazy:

1. Bazy pytań Stowarzyszenia Młody Lekarz, zawierającej autorskie pytania napisane przez wykładowców kursu przygotowującego do LEK "Zdaj LEK-ko". Wszystkie pytania opatrzono omówieniami.

2. Bazy pytań z LEP i LEK (2008-2018) zawierającej pytania z Lekarskich Egzaminów Państwowych w latach 2008-2012 oraz pytania nadesłane przez użytkowników portalu po Lekarskich Egzaminach Końcowych w 2013 - 2018 roku, wraz z omówieniem każdego pytania przygotowanym przez wykładowców kursu przygotowującego do LEK "Zdaj LEK-ko"

psychiatria - 14 dni 14,00 PLN
*
medycyna rodzinna - 14 dni 20,00 PLN
*
medycyna ratunkowa i intensywna terapia - 14 dni 20,00 PLN
*
położnictwo i ginekologia - 14 dni 26,00 PLN
*
chirurgia- 14 dni 27,00 PLN
*
bioetyka i prawo medyczne, orzecznictwo lek., zdrowie publiczne - 14 dni 25,00 PLN
*
choroby wewnętrzne - 14 dni 39,00 PLN
*
pediatria - 14 dni 29,00 PLN
*
Wyników 1 - 9 z 9