W razie problemów prosimy o kontakt na adres admin@mlodylekarz.pl

Każdy produkt składa się z dostępu do dwóch części bazy:

1. Bazy pytań Stowarzyszenia Młody Lekarz, zawierającej autorskie pytania napisane przez wykładowców kursu przygotowującego do LEK "Zdaj LEK-ko". Wszystkie pytania opatrzono omówieniami.

2. Bazy pytań z LEP i LEK (2008-2018) zawierającej pytania z Lekarskich Egzaminów Państwowych w latach 2008-2012 oraz pytania nadesłane przez użytkowników portalu po Lekarskich Egzaminach Końcowych w 2013 - 2018 roku, wraz z omówieniem każdego pytania przygotowanym przez wykładowców kursu przygotowującego do LEK "Zdaj LEK-ko"