kardiologia PES - 30 dni

99,90 PLN


*

Sponsorzy Bazy Pytań do PES Kardiologia

Baza składająca się z 1000 autorskich pytań z dziedziny kardiologii przygotowanych przez specjalistów w dziedzinie kardiologii (Dr hab. n. med. Łukasz Małek, Dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak) na podstawie wybranych, aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Intencją tej bazy pytań było stworzenie narzędzia pomocnego w nauce do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z kardiologii oraz umożliwiającego sprawdzanie wiedzy dotyczącej najnowszych wytycznych z kardiologii dla studentów, lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów z kardiologii i specjalizacji pokrewnych.

        W latach 2015-2017 z bazy skorzystało ponad 500 lekarzy.

Odpowiedź na każde z pytań znajduje się w odpowiednich wytycznych. W przypadku wątpliwości istnieje możliwość zadania pytania autorowi.

Pytania w bazie nie pokrywają się z pytaniami dotyczącymi kardiologii w bazie pytań do LEK Stowarzyszenia Młody Lekarz.

Obecnie dostępne pytania obejmują 20 rodzajów wytycznych z lat 2013-2017):
1.    Wady zastawkowe (46 pytań) NOWOŚĆ od 23.01.2018
2.    Choroba tętnic obwodowych (40 pytań) NOWOŚĆ od 23.01.2018
3.    STEMI 2017 (49 pytań) NOWOŚĆ od 23.01.2018
4.    Leczenie przeciwpłytkowe 2017 (36 pytań) NOWOŚĆ od 23.01.2018
5.     Migotania przedsionków 2016 (61 pytań)
6.     Kardioonkologii 2016 (46 pytań)
7.     Prewencji 2016 (46 pytań)
8.     Dyslipidemii 2016 (51 pytań)
9.     Niewydolności serca 2016 (65 pytań)
10.   Nadciśnienia płucnego 2015 (50 pytań)
11.   NSTE-ACS 2015 roku (41 pytań)
12.   Infekcyjnego zapalenia wsierdzia 2015 (50 pytań)
13.   Chorób osierdzia 2015 (51 pytań)
14.   Komorowych zaburzeń rytmu 2015 (59 pytań)
15.   Rewaskularyzacji 2014 (65 pytań)
16.   Zatorowości płucnej 2014 (58 pytań)
17.   Kardiomiopatii przerostowej 2014 (86 pytań)
18.   Chorób aorty 2014 (30 pytań)
19.   Operacji niekardiochirurgicznych u pacjentów kardiologicznych 2014 (30 pytań)
20.   Stymulacji serca i terapii resynchronizującej 2013 (40 pytań).