Częstość nowotworów u mężczyzn - zmiana lidera

Czy wiesz jaki jest aktualnie najczęstszy pod względem liczby zachorowań nowotwór u mężczyzn w Polsce?
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego wyprzedził raka płuc i jest obecnie najczęstszym pod względem liczby zachorowań nowotwór u mężczyzn w Polsce.A tak przedstawia się pierwsza dziesiątka najczęstszych nowotworów złośliwych (zachorowania):
1. Gruczoł krokowy 19,3%
2. Płuco 17,5%
3. Okrężnica 7,2%
4. Pęcherz moczowy 6,6%
5. Odbytnica 4,3%
6. Żołądek 4,2%
7. Nerka 3,8%
8. Krtań 2,3%
9. Trzustka 2,1%
10. Czerniak 2,1%