Nowy lek przeciwpsychotyczny

W ostatnim czasie został w Polsce zarejestrowany nowy atypowy lek przeciwpsychotyczny – lurazydon należący do grupy pochodnych benzoizotiazolu.
Lek in vitro wykazuje wysokie powinowactwo do receptorów D2 i 5-HT2A, a także 5-HT7, 5-HT1A i adrenergicznych ∝2C. Niskie jest natomiast jego powinowactwo do receptorów adrenergicznych ∝1 i ∝2A.; brak natomiast powinowactwa wobec receptorów H1 i muskarynowych. Ponieważ blokada receptorów adrenergicznych ∝1, H1 i muskarynowych jest odpowiedzialna za występowanie hipotonii ortostatycznej, przyrostu masy ciała i zaburzeń pamięci lurazydon wydaje się być dobrą alternatywą wobec innych leków przeciwpsychotycznych, które często powodują powyższe objawy niepożądane.

Czytaj więcej: Nowy lek przeciwpsychotyczny

Nadzór endoskopowy po operacjach z powodu raka jelita grubego

Chorzy z rakiem jelita grubego mają zwiększoną częstość występowania raka jelita grubego w innej części jelita w tym samym czasie (guzy synchroniczne) lub w odległym okresie po leczeniu (guzy metachroniczne). Stąd zaleca się wykonywanie kolonoskopii 12 miesięcy po leczeniu operacyjnym z powodu raka jelita grubego, a następnie 3 i 5 lat po operacji, a w dalszej obserwacji co 5 lat. Zalecenia oparte są na opinii ekspertów.

Czytaj więcej: Nadzór endoskopowy po operacjach z powodu raka jelita grubego

Płodność

W magazynie Science opublikowany został artykuł wiążący płodność z częstością wad chromosomowych w zależności od grup wiekowych.
Zależność płodności od wieku może być zobrazowana za pomocą krzywej – U (odwróconej), z niskimi wskaźnikami zarówno u nastolatek, jak i kobiet w zaawansowanym wieku (po 30 roku życia). Gruhn i wsp., dowodzą, że kształt U wynika z błędów chromosomalnych w komórkach jajowych, które to prowadzą do utraty ciąży.

Czytaj więcej: Płodność

Więcej artykułów…