Zasady postępowania u chorych z polipem pęcherzyka żółciowego

Polip pęcherzyka żółciowego (PPŻ) jest uwypukleniem ściany w kierunku do światła pęcherzyka. Polipy wykrywa się zazwyczaj w badaniu ultrasonograficznym (USG) jamy brzusznej lub w badaniu histopatologicznym usuniętego pęcherzyka żółciowego. Częstość występowania polipów ocenia się na 0,3-9,5%. Polipy dzieli się na polipy prawdziwe, które mogą być niezłośliwe (gruczolaki, nowotwory mezenchymalne) lub złośliwe (gruczolakoraki, chłoniaki, przerzuty innych nowotworów) oraz polipy rzekome (cholesterolowe, zapalne, gruczolakomięśniaki), które nie wykazują tendencji do złośliwienia.
Na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz spotkań eksperckich opracowano wspólne wytyczne towarzystw zrzeszających chirurgów, endoskopistów, gastroenterologów oraz radiologów. Postępowanie w przypadku PPŻ zależy od wielkości polipa, jego obrazu w badaniu USG, objawów sugerujących chorobę pęcherzyka żółciowego, jak również dodatkowych czynników, np. chorób towarzyszących.
Zapamiętaj:
• W przypadku każdego polipa o wielkości ≥ 10 mm lub polipa (niezależenie od wielkości) powodującego objawy, które można przypisać chorobie pęcherzyka żółciowego konieczne jest wykonanie cholecystektomii
• W przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka rozwoju nowotworu pęcherzyka żółciowego (wiek > 50 lat, pierwotne stwardniejące zapalenie dróg żółciowych (PSC), hinduskie pochodzenie, przysadzisty charakter polipa, w tym ogniskowe pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego > 4 mm) oraz wielkości polipa ≥ 6 mm zaleca się cholecystektomię
• W przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego pęcherzyka żółciowego (wiek > 50 lat, pierwotne stwardniejące zapalenie dróg żółciowych (PSC), hinduskie pochodzenie, przysadzisty charakter polipa, w tym ogniskowe pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego > 4 mm) oraz wielkości polipa < 6 mm zaleca się kontrolę USG po 6 i 12 miesiącach, a następnie co roku przez 5 lat
• W przypadku chorych bez czynników ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego pęcherzyka żółciowego oraz wielkości polipa ≥ 6 mm zaleca się kontrolę USG po 6 i 12 miesiącach, a następnie co roku przez 5 lat
• W przypadku chorych bez czynników ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego pęcherzyka żółciowego oraz wielkości polipa < 6 mm zaleca się kontrolę USG po roku, po 3 i 5 latach
• W przypadku wzrostu polipa o ≥ 2 mm lub osiągnięciu 10 mm zaleca się wykonanie cholecystektomii