Stan po klipsowaniu tętniaka

Na dyżurze w OIT opiekujesz się między innymi 30 letnią pacjentką w trzeciej dobie po operacji kraniotomii i klipsowania pękniętego tętniaka lewej tętnicy łączącej przedniej. W badaniu chora jest głęboko nieprzytomna, nie reaguje na bodźce bólowe, nie stwierdza się obecności odruchu kaszlowego i wymiotnego przy odsysaniu wydzieliny z dróg oddechowych; ma szerokie, symetryczne źrenice niereagujące na światło. W ramach postępowania przeciwobrzękowego otrzymuje mannitol, furosemid oraz wlew fentanylu i propofolu. Jest wentylowana mechanicznie powietrzem, nie ma własnej aktywności oddechowej, a układ krążenia wymaga podaży noradrenaliny w celu zachowania perfuzyjnego ciśnienia systemowego.
Twoim zdaniem:
A. Jest to normalny obraz przebiegu pooperacyjnego po operacji tętniaka mózgu i krwawieniu podpajęczynówkowym
B. Jest to obraz ciężkiego przebiegu pooperacyjnego
C. Brak reakcji źrenic na światło oraz brak odruchów kaszlowego i wymiotnego to tak zwana arefleksja pniowa. Jej rozpoznanie świadczy o bardzo głębokim uszkodzeniu mózgu w tym pnia mózgu i stanowi punkt wszczęcia procedury stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu


Po konsultacji ze starszym dyżurnym odstawiasz wlew propofolu i fentanylu. W dokumentacji medycznej umieszczasz wpis o stwierdzeniu arefleksji pniowej, rozpoczynacie czas obserwacji wstępnej. Wykonujecie TK głowy- opis wskazuje na nasilony obrzęk mózgu- opisane jest spłaszczenie zakrętów, zatarcie zróżnicowania korowo-podkorowego oraz wklinowanie migdałków móżdżku w otwór wielki. Poproszony o konsultację neurochirurg nie widzi celowości kolejnych interwencji chirurgicznych ani nie ma żadnych nowych sugestii terapeutycznych.