Półpasiec

Półpasiec

• Jest to wtórne zakażenie wirusem VZV (Varicella zoster virus), pojawia się u pacjentów, którzy przebyli zakażenie pierwotne, czyli ospę wietrzną.

• Wysypka podobna do ospy występuje zwykle tylko w obrębie jednego dermatomu.

• Typowo, wykwity pojawiają się w skupiskach na obszarach unerwionych przez gałęzie nerwów czuciowych zajmując jeden dermatom, najczęściej na skórze tułowia (dermatomy od Th3 do L3) lub głowy, w okolicy unerwionej przez nerwy czaszkowe: V (szczególnie pierwszą gałąź V1), VII i VIII.

• Zmiany na kończynach należą do rzadkości.

• Wysypce towarzyszą świąd i ból.

• Mogą też występować objawy ogólne, tj. złe samopoczucie, osłabienie, ból głowy, gorączka.

Wyjątkową postacią półpaśca jest półpasiec oczny, gdzie zmiany skórne występujące wzdłuż nerwu trójdzielnego (zwykle V1) zajmują skórę czoła oraz powiek.
• W przebiegu półpaśca ocznego mogą powstawać owrzodzenia na rogówce.
• Nieleczony może prowadzić do upośledzenia widzenia, porażenia nerwu okoruchowego, a nawet ślepoty.

W leczeniu u osób po 50 roku życia oraz u osób młodszych, u których obecny jest umiarkowany lub silny ból oraz wysypka zlokalizowana poza tułowiem podajemy:

• Acyklowir p.o. w dawce 800mg 5x na dzień przez 10 dni lub

• Walcykrowir p.o. w dawce 1000mg 3x na dzień przez 7 dni.

Szczególną grupę pacjentów stanowią: noworodki, osoby z upośledzoną odpornością czy nowotworem złośliwym, którą należy hospitalizować i leczyć dożylnie.Hirasawa H et al., Reproducibility of thickness measurements of macular inner retinal layers using SD-OCT with or without correction of ocular rotation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Apr 5;54(4):2562-70.