Nowotwory narządu rodnego kobiet – epidemiologia

W ostatnich kilkunastu latach w znaczący sposób zmieniła się zachorowalność i umieralność kobiet z powodu chorób nowotworowych narządu rodnego. Korzystając ze starszych źródeł należy mieć to na uwadze. Jeszcze w latach ’90 ubiegłego wieku najczęstszym nowotworem, powodującym najwięcej zgonów był rak szyjki macicy.

Jednak jego częstość, systematycznie choć powoli spada, natomiast zdecydowanie rośnie liczba zachorowań na raka trzonu macicy (przez ostanie 15 lat wzrost zachorowań o blisko 100%). Częstość raka jajnika powoli wzrasta.  Ze względu na wysoką śmiertelność rak jajnika jest przyczyną największej ilości zgonów kobiet z powodu choroby nowotworowej narządu rodnego.  W roku 2015 liczba kobiet która zmarła z powodu raka trzonu macicy po raz pierwszy przekroczyła liczbę kobiet które zmarły z powodu raka szyjki macicy.  Śmiertelność z powodu tych chorób pozostaje przez lata na zbliżonym poziomie.

Obejrzyj wykresy ilości zgonów i ilości zachorowań

Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów – www.onkologia.org.pl.

 

Zapamiętaj:

Ilość zachorowań i zgonów z powodu raka trzonu macicy rośnie (największa liczba zachorowań)

Ilość zachorowań i zgonów z powodu raka szyjki macicy spada

Ilość zachorowań i zgonów z powodu raka jajnika nieznacznie wzrasta (największa liczba zgonów)