Nowe kryteria wyrównania cukrzycy według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2019

Po okresie świąteczno-noworocznym mamy dla Was trochę liczb do zapamiętania.

KRYTERIA WYRÓWNANIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

• < 130/80 mmHg
u pacjentów w wieku > 65 lat: <130-140/80 mmHg
• Ale należy unikać
SBP <120 mmHg a u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek < 130 mmHg
DBP < 70 mmHg
• ciężarne z cukrzycą: <130/80 mmHg
• DZIECI: wartość ciśnienia tętniczego < 90. centyla odpowiednio do wieku i płci oraz wzrostu (od 16. rż. < 130/85 mm Hg)


KRYTERIA WYRÓWNANIA GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ

• Cel ogólny: HbA1C ≤ 7% (≤ 53 mmol/mol)
LUB – Cel indywidualny:
• HbA1C ≤8,0% (≤ 64 mmol/mol): w przypadku chorych w zaawansowanym wieku i/lub cukrzycą z powikłaniami o charakterze makroangiopatii (przebyty zawał serca i/lub udar mózgu) i/lub licznymi chorobami towarzyszącymi;
• HbA1C ≤ 6,5% (≤ 48 mmol/mol):
w odniesieniu do cukrzycy typu 1, gdy dążenie do celu nie jest związane ze zwiększonym ryzykiem hipoglikemii i pogorszeniem jakości życia
krótkotrwała cukrzyca t.2,
dzieci i młodzież niezależnie od typu choroby
kobiety z cukrzycą przedciążową planujące ciążę
I trymestr ciąży
• HbA1C ≤ 6,0% (≤ 42 mmol/mol): w II i III trymestrze ciąży, jeżeli nie wiąże się z większą częstością hipoglikemii

KRYTERIA WYRÓWNANIA GOSPODARKI LIPIDOWEJ

Kryteria wyrównania zależą od ryzyka sercowo-naczyniowego:
BARDZO WYSOKIE RYZYKO:
• LDL: <70 mg/dl (1,9 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, jeżeli wyjściowo stężenie LDL-C mieściło się w przedziale 70–135 mg/dl (1,9–3,5 mmol/l)
• Nie-HDL <100 mg/dl (2,6 mmol/l)
WYSOKIE RYZYKO:
• LDL: < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, jeżeli wyjściowo stężenie LDL-C mieściło się w przedziale 100–200 mg/dl (2,6–5,2 mmol/l)
• Nie-HDL <130 mg/dl (3,4 mmol/l)
NISKIE i UMIARKOWANE RYZYKO
• LDL: < 115 mg/dl (3,0 mmol/l)
• Nie-HDL <145 mg/dl (3,7 mmol/l)
• HDL: K> 50 mg/dl (1,275 mmol/l); M > 40 mg/dl (1,0 mmol/l)
• Trójglicerydy < 150 mg/dl (1,7 mmol/l)
DZIECI
LDL < 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l), HDL > 40 mg/dl (1,1 mmol/l), TG < 100 mg/dl (1,1 mmol/l);