Program Szczepień Ochronnych na 2020 rok.

Opublikowany w dniu 16 października 2019 roku Program Szczepień Ochronnych (PSO) na 2020 rok nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do 2019 roku. Niektóre zapisy zostały doprecyzowane lub nieznacznie zmienione:
- w części II PSO „Szczepienia zalecane”, szczepienie przeciwko grypie – uzupełniono, że szczepienie to można realizować także donosową atenuowaną szczepionką przeciwko grypie sezonowej (dostępnej na polskim rynku od sezonu epidemicznego 2019/2020),
- w części III PSO „Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciwko wybranym chorobom zakaźnym” doprecyzowano zasady szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce:
1. dawkę szczepienia podstawowego należy podać w 13.–15. miesiącu życia (było w „13. miesiącu życia”)
2. dawkę szczepienia uzupełniającego należy podać:
* w 6. roku życia u dzieci urodzonych po 31 grudnia 2014 roku
* w 10. roku życia u dzieci urodzonych po 31 grudnia 2010 roku
Oznacza to, że w przypadku dzieci urodzonych między 1 stycznia 2011 r. a 1 stycznia 2015 r., (dzieci w 7., 8. i 9. roku życia) szczepienie uzupełniające przeciwko odrze, śwince i różyczce przeprowadza się w 10. roku życia.
- w części IV PSO „Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień” wyjaśniono na przykładzie jak rozumieć wiek dziecka określony w części I PSO: „dziecko, które ukończyło 5 lat jest w 6. roku życia”.

Zapamiętaj!
W PSO na 2020 rok nie wprowadzono istotnych zmian
Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce: I dawka 13-15 mż, II dawka – 6 rż, dla dzieci w 7-9 rż nie ma szczepień wychwytujących, będą one szczepione w 10 roku życia.