Nadzór endoskopowy po operacjach z powodu raka jelita grubego

Chorzy z rakiem jelita grubego mają zwiększoną częstość występowania raka jelita grubego w innej części jelita w tym samym czasie (guzy synchroniczne) lub w odległym okresie po leczeniu (guzy metachroniczne). Stąd zaleca się wykonywanie kolonoskopii 12 miesięcy po leczeniu operacyjnym z powodu raka jelita grubego, a następnie 3 i 5 lat po operacji, a w dalszej obserwacji co 5 lat. Zalecenia oparte są na opinii ekspertów.
W czasopiśmie Gastroenterology opublikowano przegląd systematyczny i metaanalizę doniesień na temat częstości występowania nowego ogniska raka jelita grubego w zespoleniu i poza zespoleniem u chorych po radykalnym w zamyśle leczeniu operacyjnym. Przegląd obejmował bazy PubMed, Embase, Scopus oraz Cohrane Central Register of Clinical Trials. Dane wyodrębniono zarówno z badań randomizowanych, jak i badań kohortowych.
Skumulowana częstość raka jelita grubego w ciągu 16 lat poza zespoleniem wyniosła 2,2% a w zespoleniu 2,7%. Poza zespoleniem 53,7% raków stwierdzono w ciągu 36 miesięcy. W zespoleniu 90,8% raków stwierdzono w ciągu 36 miesięcy.

Zapamiętaj:
Największe ryzyko powstania ogniska raka jelita grubego (w obrębie zespolenia i poza nim) istnieje w ciągu pierwszych 3 lat po operacji w zamyśle radykalnej
Po operacji z powodu raka jelita grubego zaleca się wykonanie kolonoskopii 12 miesięcy po zabiegu, a następnie 3 lata i 5 lat po operacji

Piśmiennictwo:
L. Fuccio i wsp. New and recurrent colorectal cancers after resection: a systematic review and meta-analysis of endoscopic surveillance studies. Gastroenterology, 2019; 156: 1309–1323.