Regulamin zniżek


I Warunki ogólne
1.    Regulamin zniżek Kurs „Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego” Kurs Zdaj LEKko2.0 odnosi się do Kursu „Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego” Zdaj LEKko2.0 – wersja internetowa
2.    Wszelkie postanowienia oraz definicje zawarte są w regulaminie kursu „Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego”.
3.    Użytkownik powinien się zapoznać  z regulaminem „Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego”
II Warunki zniżek
4.    Osoba która uczestniczyła w edycji kursu Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego – Zdaj LEKko – wersja stacjonarna lub wersja internetowa w latach 2017 - 2019 otrzymuje 10% upust od ceny na kurs internetowy. Warunkiem jest rejestracja z konta tego samego, z którego wcześniej odbyła się rejestracja na kurs stacjonarny. Osoba przez zapisaniem powinna wyrazić chęć otrzymania zniżki - musi pobrać ze strony internetowej kod uprawniający do 10% upustu, który zostanie wykorzystany w trakcie rejestracji na kurs. Wykorzystanie zniżki jest możliwe wyłącznie przed zapisaniem się na kurs.
5.    Osoby zapisując się grupowo mogą skorzystać ze zniżki. Każda osoba zapisując się grupowo otrzymuje 10% zniżki. Osoba która zgłasza grupę otrzymuje dodatkowo 10% zniżki za każdą zgłaszaną osobę, przy czym nie może to być więcej niż 40%. Warunkiem uzyskania zniżki jest rejestracja oraz opłata za udział w kursie.
6.    Procedura przyznania zniżki przy zapisach grupowych obywa się w następujący sposób:
Osoba zgłaszająca grupę pobiera ze strony internetowej kod upoważniający do 10% zniżki. Kupon ten może być wykorzystany przez 1 do 4 osób. Osoba zgłaszająca grupę przekazuje kod rabatowy osobom, które z jego wykorzystaniem zapisują się na kurs. Za każdą z zapisanych  osób, które opłaciły udział w kursie przyznawana jest 10% zniżka dla osoby zgłaszającej grupę. Osoba zgłaszająca może sprawdzić na stronie internetowej ilość osób które zarejestrowały się i opłaciły udział w kursie, jednak nie są podawane dane tych osób. W każdym momencie osoba zgłaszająca może wygenerować kod uprawniający do zniżki wynikający z upustu przyznanego, a wielkość rabatu zależna jest od ilości osób, które się zarejestrowały i opłaciły udział w kursie (1-10%,2-20%, 3-30%, 4-40%). Rejestracja osób z grupy po wygenerowaniu kodu dla osoby zgłaszającej nie powoduje zwiększenia rabatu dla osoby zgłaszającej grupę.
7.    Możliwość skorzystania z rabatu w zapisach grupowych obowiązuje do dnia odwołania jednak nie wcześniej niż do dnia 30 czerwca 2020r.
8. Osoby uczestniczące w Edycji Specjalnej Kursu „Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego” Zdaj LEKko2.0 - Wiosna 2020r uzyskują rabat w wysokości 200 pln. Chęć skorzystania z tego rabatu należy wysłać na mail kurs@mlodylekarz.pl, przed dokonaniem rejestracji oraz opłaty za kurs. 
  • Kliknięć: 1553