Crash Course - stacjonarny kurs w Warszawie („Zdaj LEKko”)

Kurs Repetytorium do LEK

O kursie

Pierwszy kurs Stowarzyszenia Młody Lekarz odbył się w roku 2006. Zaczynaliśmy skromnie, w salach na kilkadziesiąt osób, sami drukowaliśmy i składaliśmy materiały. Wyróżniało nas, że wykładowcami byli młodzi lekarze, którzy Lekarski Egzamin Państwowy zdawali rok wcześniej. Doskonale wiedzieliśmy, jak należy przygotować się do LEP, że nie jest to egzamin z całej medycyny, a pewne zagadnienia pojawiają się szczególnie często. Początkowo kurs trwał trzy dni, ale po dwóch edycjach uznaliśmy, że optymalne będą cztery dni.
Na przestrzeni lat kurs zyskał uznanie młodych lekarzy, jako efektywny element przygotowania do Lekarskiego Egzaminu Państwowego, zamienionego potem na Lekarski Egzamin Końcowy. Również my zmienialiśmy się, rozszerzyliśmy materiały przekazywane kursantom, stworzyliśmy bazę pytań, którą następnie udoskonaliliśmy o krótkie opisy, pozwalające na naukę online. Jest dla nas najważniejsze, by w trakcie wykładów przedstawić najistotniejsze zagadnienia, w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną z uwzględnieniem nowych rekomendacji, klasyfikacji czy zmian w legislacji.
Na przestrzeni lat w naszym kursie wzięło udział kilkanaście tysięcy młodych lekarzy. Wielu z nich pomogliśmy nie tylko uzyskać prawo wykonywania zawodu, ale również osiągnąć satysfakcjonujący wynik, pozwalający na dostanie się na wymarzoną specjalizację.

Termin kursu:

29 sierpnia - 1 września, Warszawa

Adresaci:

1. studenci/stażyści przystępujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK)
2. lekarze z pełnym PWZ chcący poprawić swój wynik na LEK
3. lekarze rodzinni i innych specjalności (aktualizacja wiedzy z głównych dziedzin medycyny)

Cele kursu

podsumowanie i omówienie zagadnień powtarzających się w kolejnych edycjach Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP)/Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

Największy kurs w Polsce - w ciągu ostatnich 12 lat zaufało nam już ponad 10 000 uczestników!

1. kurs posiada akredytację NIL (punkty edukacyjne dla lekarzy)
2. dzięki naszemu kursowi, przeprowadzonemu na zaproszenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w styczniu 2013 roku, znacząco poprawiły się wyniki egzaminu absolwentów tej uczelni na tle innych uczelni medycznych w Polsce.
3. Laureatki Nagrody dla uczestnika naszego kursu, który najlepiej zda LEK uzyskały na egzaminie najwyższe wyniki w kraju.

Cena obejmuje:

1.    Dostęp do Bazy pytań do LEK od dnia zakupienia udziału w kursie (ponad 6000 pytań obejmujących wszystkie pytania z poprzednich edycji LEK oraz pytania autorskie, wszystkie wraz z omówieniami)
2.    4-dniowy stacjonarny kurs do LEK w Warszawie od 29 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r. (w sumie 32 godziny wykładów oraz nieobowiązkowy test końcowy)
3.    Wyczerpujące, na bieżąco aktualizowane materiały kursowe otrzymywane pierwszego dnia kursu (ponad 1500 starannie przygotowanych slajdów omawiających większość zagadnień pojawiających się na LEK)
4.    Książkę "Pytania testowe. Przygotowanie do LEK" naszego autorstwa otrzymywaną pierwszego dnia kursu (nowe wydanie do samodzielnego rozwiązywania pytań off-line)
5.    Możliwość rozwiązania próbnych LEK on-line. (przed LEK-iem)

Wykładowcy

absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
specjaliści z poszczególnych dziedzin medycyny (chirurgia, ginekologia i położnictwo, pediatria, psychiatria, anestezjologia, kardiologia)
12 lat doświadczenia w prowadzeniu kursu
autorzy Bazy pytań do LEK i podręczników z testami do LEK

Ważne informacje

Zaświadczenie

Wszyscy uczestnicy kursu mogą pobrać  ze strony  zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Zaświadczenia będą dostępne po zakończeniu kursu.
Lekarze posiadający Prawo Wykonywania Zawodu, podający przy rejestracji numer prawa wykonywania zawodu,  uczestniczący w Kursie otrzymają punkty edukacyjne, w liczbie ustalonej przez poszczególne, właściwe Okręgowe Izby Lekarskie. Punkty będą znajdowały się na pobieranym zaświadczeniu.

Regulamin

Regulamin kursu "Repetytorium do LEK"
Przed zapisaniem się na kurs prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Sprawdź swoją rejestrację

W tym miejscu możesz sprawdzić swoją rejestrację na kurs.