W razie problemów prosimy o kontakt na adres admin@mlodylekarz.pl

Każdy produkt składa się z dostępu do dwóch części bazy:

1. Bazy pytań Stowarzyszenia Młody Lekarz, zawierającej autorskie pytania napisane przez wykładowców kursu przygotowującego do LEK "Zdaj LEK-ko". Wszystkie pytania opatrzono omówieniami.

2. Bazy pytań z LEP i LEK (2008-2018) zawierającej pytania z Lekarskich Egzaminów Państwowych w latach 2008-2012 oraz pytania nadesłane przez użytkowników portalu po Lekarskich Egzaminach Końcowych w 2013 - 2018 roku, wraz z omówieniem każdego pytania przygotowanym przez wykładowców kursu przygotowującego do LEK "Zdaj LEK-ko"

Baza pytań do LEK - pełen dostęp od 14 do 365 dni

99,00 PLN

Długość dostępu

*

Baza pytań do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK)

Baza testów medycznych do LEK składająca się z ponad 6000 pytań testowych, zawierająca pytania autorskie przygotowane przez wykładowców Kursu Zdaj LEK-ko oraz pytania z LEP i LEK 2008-2017 wraz z autorskimi omówieniami. Pytania obejmują następujące dziedziny: choroby wewnętrzne, pediatrię, chirurgię, położnictwo i ginekologię, medycynę ratunkową i intensywną terapię, psychiatrię, medycynę rodzinną, bioetykę, prawo medyczne, orzecznictwo lekarskie i zdrowie publiczne.