• Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego
  Kurs Repetytorium do Lekarskiego Egzaminu Końcowego
  Rozpoczęcie zapisów 15.04.2019r.

  Więcej

 • Notebook 1280538 1920
  BAZA PYTAŃ DO LEK

  KAŻDE PYTANIE Z OMÓWIENIEM

  KAŻDE PYTANIE Z MOŻLIWOŚCIĄ KONSULTACJI ON-LINE z AUTOREM PYTANIA/OMÓWIENIA

  Więcej

Stowarzyszenie Młody Lekarz powstało w roku 2005, założone przez absolwentów wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2006 prowadzimy kurs przygotowujący do najważniejszego w życiu każdego lekarza egzaminu - Lekarskiego Egzaminu Końcowego. W naszym kursie uczestniczyło kilkanaście tysięcy lekarzy i studentów medycyny.  Nasze działania nie ograniczają się  do organizacji kursu i prowadzenia portalu. Aktywnie uczestniczymy w działaniach dotyczących młodych lekarzy - tworzeniu przyjaznego i efektywnego systemu szkolenia podyplomowego . Byliśmy wielokrotnie członkami komisji przy Ministrze Zdrowia, uczestniczyliśmy w posiedzeniach sejmowych komisji zdrowia, lobbowaliśmy nad wprowadzaniem rozwiązań korzystnych dla młodych lekarzy. Aktywnie wspieramy działania młodych lekarzy poprzez sponsoring wydarzań.

Kurs LEK

Największy kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Bazy pytań

Ponad 10 000 pytań z zakresu LEK, LDEK i PES

Start zawodowy

Od 2002 roku pomagamy młodym lekarzom w trudnym starcie zawodowym

LEK Test in English

The database consists of 1200 questions from the 6 editions of the State Examination of Medical Doctor (SED)

Dlaczego my??

Przez 12 lat pomogliśmy przygotować się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego tysiącom lekarzy, pytania z naszej bazy były rozwiązane kilkanaście milionów razy.

Kurs

10 583

Liczba uczestników naszego kursu

Wspieramy obecnie

Jeśli tworzysz jakiś projekt, a możemy Ci pomóc nie obawiaj się napisać do nas. Przez lata wsparliśmy wiele inicjatyw studentów medycyny i młodych lekarzy. Wspieraliśmy i wspieramy różnorodne projekty mające na celu integrację środowiska studentów medycyny i młodych lekarzy, podniesienie jakości szkolenia przed i podyplomowego.

Projekt "Opracowanie wytycznych dotyczących diagnozowania i postępowania medycznego w stosunku do osób używających nowych substacji psychoaktywnych"

Stowarzyszenie Młody Lekarz jest partnerem projektu pn. „Opracowanie wytycznych dotyczących diagnozowania i postępowania medycznego w stosunku do osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP)” realizowanego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Projekt zakłada przygotowanie dwóch publikacji naukowych. Pierwsza z nich to polskie tłumaczenie opracowania „Guidance on the Clinical Management of Acute and Chronic Harms of Club Drugs and Novel Psychoactive Substances”. Druga publikacja „Standardy postępowania wobec osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP). Poradnik dla pracowników medycznych.” zawiera syntetyczne zestawienie praktycznych
i konkretnych wskazówek do stosowania w sytuacji koniecznych do podjęcia interwencji medycznych.

Udostępniamy Państwu treść publikacji „Standardy postępowania wobec osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP). Poradnik dla pracowników medycznych.” w formatach: PDF, EPUB i MOBI. W niedługim czasie również drugie opracowanie zostanie zamieszczone na naszej stronie. Wersje elektroniczne obydwu książek będzie można pobrać także ze strony internetowej Szpitala Nowowiejskiego.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Standardy postępowania wobec osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP)

Postępowanie w ostrych i przewlekłych następstwach używania narkotyków klubowych i nowych substancji psychoaktywnych - wskazówki kliniczne