Ostatnio na forum

Termin najbliższego Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK):
19.09.2015r.
Termin najbliższego Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK): 04.09.2015r.
Przygotuj się do Egzaminu razem z nami