Termin najbliższego Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK):
Luty 2006r.
Termin najbliższego Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK): Luty 2016
Przygotuj się do Egzaminu razem z nami